Opinioni
Paul Colombani

Intervista di J. M. ArrighiIntervista di J. M. Arrighi
Intervista di J. M. Arrighi
(Cuntrastu di u 12/05/13)

Lea :

http://www.corsematin.com/video/Jean-Marie%20Arrighi%2C%20invit%C3%A9%20de%20Cuntrastu/a871557e416s